Mysteries uit de diepte

 

Als een duveltje uit een doosje

schiet de murene zich tevoorschijn

zeer agressief

en trekt zich even plots weer

als een dief

terug in zijn gang

en verblijft daar dan een poosje.

 

Gesynchroniseerd door mysterieuze,

zintuiglijke krachten

deponeert de zeebaars en de schijnoog

onder invloed van de maan

een regenboog

aan prachtige kleuren

in duistere nachten

 

massaal ei- en zaadcellen in het water,

waardoor later vuurrode

en smaragdgroene wormen

fonkelen

en bij miljoenen in snoeren

door elkaar kronkelen.

Een kleurrijke erfenis voor later.

 

Het effect is

als een sneeuwstorm in zee

waarbij fraaie roze

en lichtoranje wolken

de toch al zeer weelderige oceaan bevolken.

Echter, de sneeuwvlokken dwarrelen naar boven

en niet naar benee

 

Deze overvloedige,

uitbundige wereld ons gegeven

verkeert in een alarmerende toestand

die ons toont

hoe de mensheid de aarde bewoont

en haar vermoordt

met haar leven.

 

De koraalriffen tonen de dodelijke effecten

van het slib door ontbossingen

op het land

temperatuurverandering en vervuiling

gaan hand in hand

terwijl de dieren zo zorgvuldig

nieuw leven verwekten.

 

De wonderen en geheimen van de zee

zijn tere, kwetsbare levensvormen

die slechts worden bedreigd

door aanwezigheid van de mens

en krijgt

helaas geen les in

hoe zich hiertegen te verweren.

 

Ik hoop

dat we hier uiteindelijk nog van leren

voor het te laat is

en deze prachtige wereld voorgoed

wordt weggevaagd en wijken moet.

Dat wat eenmaal dood is

zal nimmer wederkeren.

 

Corine Gorter, 30-07-1999

visje